3D Systems Corp. (DDD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 330 348 342 546 349 191 351 861 370 088 354 827 338 168 333 865
Zobowiązania handlowe w tys. USD 53 419 62 226 57 347 57 366 44 946 47 979 44 945 45 174
Rotacja zobowiązań 6,18 5,50 6,09 6,13 8,23 7,40 7,52 7,39

2022/Q3 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $330 348K ÷ $53 419K
= 6,18


Analiza porównawcza

2022/Q3