3D Systems Corp. (DDD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 298 859 310 001 318 730 323 798 330 348 342 546 349 191 351 861
Zobowiązania handlowe w tys. USD 46 108 59 023 51 415 53 826 53 419 62 226 57 347 57 366
Rotacja zobowiązań 6,48 5,25 6,20 6,02 6,18 5,50 6,09 6,13

2023/Q3 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $298 859K ÷ $46 108K
= 6,48


Analiza porównawcza

2023/Q3