3D Systems Corp. (DDD)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 538 031 615 639 557 240 629 094 687 660
Property, plant and equipment w tys. USD 58 072 57 257 75 356 92 940 107 718
Rotacja aktywów trwałych 9,26 10,75 7,39 6,77 6,38

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $538 031K ÷ $58 072K
= 9,26


Analiza porównawcza

2022