3D Systems Corp. (DDD)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 452 790 450 920 29 391 55 782 31 392
Kapitał własny w tys. USD 749 944 842 381 430 723 522 159 578 369
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,60 0,54 0,07 0,11 0,05

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $452 790K ÷ $749 944K
= 0,60


Analiza porównawcza

2022