3D Systems Corp. (DDD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 568 737 609 394 638 220 745 610 789 657 502 752 131 844 132 440
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 33 790 29 599 44 608 40 130 42 653 25 963 33 251 34 821
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 151 808 152 373 162 368 150 238 178 012 168 188 158 890 154 392
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,97 4,19 4,21 5,23 4,68 3,14 1,04 1,08

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($568 737K + $33 790K) ÷ $151 808K
= 3,97


Analiza porównawcza

2022/Q4