3D Systems Corp. (DDD)

ROE

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD -123 307 -103 358 226 696 250 025 322 052 308 422 -57 123 -85 442
Kapitał własny w tys. USD 749 944 734 256 783 658 826 876 842 381 749 150 466 539 462 133
ROE -16,44% -14,08% 28,93% 30,24% 38,23% 41,17% -12,24% -18,49%

2022/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $-123 307K ÷ $749 944K
= -16,44%


Analiza porównawcza

2022/Q4