3D Systems Corp. (DDD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 834 245 865 265 895 842 987 728 1 031 740 707 966 370 914 375 755
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 151 808 152 373 162 368 150 238 178 012 168 188 158 890 154 392
Wskaźnik płynności bieżącej 5,50 5,68 5,52 6,57 5,80 4,21 2,33 2,43

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $834 245K ÷ $151 808K
= 5,50


Analiza porównawcza

2022/Q4