Brink`s Co. (BCO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 273 200 2 841 700 2 334 200 1 554 800 1 471 600
Kapitał własny w tys. USD 447 100 123 000 128 800 191 800 153 700
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 7,32 23,10 18,12 8,11 9,57

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $3 273 200K ÷ $447 100K
= 7,32