Brink`s Co. (BCO)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 6 366 000 5 566 700 5 135 600 3 763 800 3 236 000
Kapitał własny w tys. USD 447 100 123 000 128 800 191 800 153 700
Wskaźnik dźwigni finansowej 14,24 45,26 39,87 19,62 21,05

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $6 366 000K ÷ $447 100K
= 14,24