Brink`s Co. (BCO)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 397 800 345 600 238 400 267 400 278 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 273 200 2 841 700 2 334 200 1 554 800 1 471 600
Kapitał własny w tys. USD 447 100 123 000 128 800 191 800 153 700
Zwrot z kapitału całkowitego 10,69% 11,66% 9,68% 15,31% 17,16%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $397 800K ÷ ($3 273 200K + $447 100K)
= 10,69%