Brink`s Co. (BCO)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 226 200 235 500 79 300 93 500 42 500
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 535 500 4 200 200 3 690 900 3 683 200 3 488 900
Marża zysku brutto 4,99% 5,61% 2,15% 2,54% 1,22%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $226 200K ÷ $4 535 500K
= 4,99%