Brink`s Co. (BCO)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 0,78
Cykl należności dni 71,50 62,59 69,48 65,53 66,65
Cykl zobowiązań dni 31,26 23,82 26,13 23,78 23,57
Cykl konwersji gotówki dni 40,24 38,76 43,35 41,76 43,86

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 71,50 – 31,26
= 40,24