Brink`s Co. (BCO)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 170 600 105 200 16 000 29 000 -33 300
Aktywa razem w tys. USD 6 366 000 5 566 700 5 135 600 3 763 800 3 236 000
ROA 2,68% 1,89% 0,31% 0,77% -1,03%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $170 600K ÷ $6 366 000K
= 2,68%