Brink`s Co. (BCO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 972 000 710 300 620 900 311 000 343 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 298 400 192 600 169 300 102 300 84 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 674 800 1 429 000 1 336 200 1 002 000 849 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,76 0,63 0,59 0,41 0,50

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($972 000K + $298 400K) ÷ $1 674 800K
= 0,76