Brink`s Co. (BCO)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 273 200 2 841 700 2 334 200 1 554 800 1 471 600
Aktywa razem w tys. USD 6 366 000 5 566 700 5 135 600 3 763 800 3 236 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,51 0,51 0,45 0,41 0,45

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 273 200K ÷ $6 366 000K
= 0,51