Brink`s Co. (BCO)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 170 600 105 200 16 000 29 000 -33 300
Kapitał własny w tys. USD 447 100 123 000 128 800 191 800 153 700
ROE 38,16% 85,53% 12,42% 15,12% -21,67%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $170 600K ÷ $447 100K
= 38,16%