Brink`s Co. (BCO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 461 900 3 235 800 2 877 300 2 832 100 2 703 300
Zobowiązania handlowe w tys. USD 296 500 211 200 206 000 184 500 174 600
Rotacja zobowiązań 11,68 15,32 13,97 15,35 15,48

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 461 900K ÷ $296 500K
= 11,68