Brink`s Co. (BCO)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 535 500 4 200 200 3 690 900 3 683 200 3 488 900
Należności w tys. USD 888 500 720 200 702 600 661 300 637 100
Rotacja należności 5,10 5,83 5,25 5,57 5,48

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $4 535 500K ÷ $888 500K
= 5,10