Brink`s Co. (BCO)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 170 600 105 200 16 000 29 000 -33 300
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 535 500 4 200 200 3 690 900 3 683 200 3 488 900
Marża zysku netto 3,76% 2,50% 0,43% 0,79% -0,95%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $170 600K ÷ $4 535 500K
= 3,76%