Brink`s Co. (BCO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 597 400 1 999 500 1 814 800 1 232 600 1 206 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 674 800 1 429 000 1 336 200 1 002 000 849 400
Wskaźnik płynności bieżącej 1,55 1,40 1,36 1,23 1,42

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 597 400K ÷ $1 674 800K
= 1,55