Brink`s Co. (BCO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 273 200 2 841 700 2 334 200 1 554 800 1 471 600
Kapitał własny w tys. USD 447 100 123 000 128 800 191 800 153 700
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,88 0,96 0,95 0,89 0,91

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $3 273 200K ÷ ($3 273 200K + $447 100K)
= 0,88