Brink`s Co. (BCO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 535 500 4 200 200 3 690 900 3 683 200 3 488 900
Aktywa razem w tys. USD 6 366 000 5 566 700 5 135 600 3 763 800 3 236 000
Rotacja aktywów razem 0,71 0,75 0,72 0,98 1,08

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 535 500K ÷ $6 366 000K
= 0,71