Brink`s Co. (BCO)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 535 500 4 200 200 3 690 900 3 683 200 3 488 900
Working capital w tys. USD 922 600 570 500 478 600 230 600 357 100
Rotacja kapitału pracującego 4,92 7,36 7,71 15,97 9,77

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $4 535 500K ÷ $922 600K
= 4,92