Brunswick Corp. (BC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 491 900 603 700 686 900 710 600 1 487 200 591 000 479 200 576 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 103 900 86 400 81 700 127 600 52 300 48 900 42 100 34 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 379 300 1 347 700 1 328 200 2 884 400 1 256 300 1 251 300 1 129 000 1 079 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,43 0,51 0,58 0,29 1,23 0,51 0,46 0,57

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($491 900K + $103 900K) ÷ $1 379 300K
= 0,43