Brunswick Corp. (BC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(1 lip 2023)
2023/Q1
(1 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 468 600 331 700 478 300 388 600 600 100 491 900 603 700 686 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 60 000 85 300 84 800 74 700 67 800 103 900 86 400 81 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 752 100 1 659 200 1 394 000 1 438 600 1 489 900 1 379 300 1 347 700 1 328 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,30 0,25 0,40 0,32 0,45 0,43 0,51 0,58

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($468 600K + $60 000K) ÷ $1 752 100K
= 0,30