Brunswick Corp. (BC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 420 000 1 779 000 908 300 1 068 000 1 179 500
Aktywa razem w tys. USD 6 321 300 5 425 000 3 770 600 3 564 400 4 285 700
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,38 0,33 0,24 0,30 0,28

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 420 000K ÷ $6 321 300K
= 0,38