Brunswick Corp. (BC)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 105,48 82,89 100,74 89,74 85,32
Cykl należności dni 30,30 28,34 29,48 38,96 38,86
Cykl zobowiązań dni 60,55 53,29 48,08 50,19 45,66
Cykl konwersji gotówki dni 75,22 57,94 82,14 78,51 78,52

2021 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 105,48 + 30,30 – 60,55
= 75,22