Brunswick Corp. (BC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 812 200 11 692 400 4 347 500 4 108 400 5 159 200
Property, plant and equipment w tys. USD 1 270 800 2 093 800 863 600 796 400 805 300
Rotacja aktywów trwałych 5,36 5,58 5,03 5,16 6,41

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 812 200K ÷ $1 270 800K
= 5,36