Brunswick Corp. (BC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 401 400 6 812 200 5 846 200 4 347 500 4 108 400
Property, plant and equipment w tys. USD 1 315 800 1 270 800 1 046 900 863 600 796 400
Rotacja aktywów trwałych 4,87 5,36 5,58 5,03 5,16

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 401 400K ÷ $1 315 800K
= 4,87