Brunswick Corp. (BC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 600 100 710 600 576 300 321 100 295 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 67 800 127 600 34 100 36 800 81 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 489 900 2 884 400 1 079 200 944 400 1 256 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,45 0,29 0,57 0,38 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($600 100K + $67 800K) ÷ $1 489 900K
= 0,45