Brunswick Corp. (BC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 865 000 4 180 200 3 134 500 2 987 400 3 838 200
Zobowiązania handlowe w tys. USD 662 600 693 500 457 600 393 500 527 800
Rotacja zobowiązań 7,34 6,03 6,85 7,59 7,27

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $4 865 000K ÷ $662 600K
= 7,34