Brunswick Corp. (BC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 8 360 400 3 134 500 2 987 400 3 838 200 3 275 300
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 387 000 457 600 393 500 527 800 409 700
Rotacja zobowiązań 6,03 6,85 7,59 7,27 7,99

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $8 360 400K ÷ $1 387 000K
= 6,03