Brunswick Corp. (BC)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 1 632 000 547 900 497 100 455 600 494 200
Koszty odsetek netto w tys. USD 127 600 66 100 72 700 43 100 23 800
Wskaźnik pokrycia odsetek 12,79 8,29 6,84 10,57 20,76

2021 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $1 632 000K ÷ $127 600K
= 12,79