Brunswick Corp. (BC)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 420 400 677 000 593 300 372 700 -131 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 401 400 6 812 200 5 846 200 4 347 500 4 108 400
Marża zysku netto 6,57% 9,94% 10,15% 8,57% -3,19%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $420 400K ÷ $6 401 400K
= 6,57%