Brunswick Corp. (BC)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 1 186 600 372 700 -131 000 265 300 146 400
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 11 692 400 4 347 500 4 108 400 5 159 200 4 510 000
Marża zysku netto 10,15% 8,57% -3,19% 5,14% 3,25%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 186 600K ÷ $11 692 400K
= 10,15%