Brunswick Corp. (BC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 8 360 400 3 134 500 2 987 400 3 838 200 3 275 300
Zapasy w tys. USD 2 416 000 711 800 824 500 943 700 765 600
Rotacja zapasów 3,46 4,40 3,62 4,07 4,28

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $8 360 400K ÷ $2 416 000K
= 3,46