Brunswick Corp. (BC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 812 200 5 846 200 4 347 500 4 108 400 5 159 200
Aktywa razem w tys. USD 6 321 300 5 425 000 3 770 600 3 564 400 4 285 700
Rotacja aktywów razem 1,08 1,08 1,15 1,15 1,20

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 812 200K ÷ $6 321 300K
= 1,08