Brunswick Corp. (BC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 11 692 400 4 347 500 4 108 400 5 159 200 4 510 000
Aktywa razem w tys. USD 10 850 000 3 770 600 3 564 400 4 285 700 3 358 200
Rotacja aktywów razem 1,08 1,15 1,15 1,20 1,34

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $11 692 400K ÷ $10 850 000K
= 1,08