Brunswick Corp. (BC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 509 700 2 695 200 2 124 600 1 670 500 1 525 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 752 100 1 489 900 1 442 200 1 079 200 944 400
Wskaźnik płynności bieżącej 1,43 1,81 1,47 1,55 1,62

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 509 700K ÷ $1 752 100K
= 1,43