Brunswick Corp. (BC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 249 200 1 670 500 1 525 800 1 880 200 1 846 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 884 400 1 079 200 944 400 1 256 500 1 035 100
Wskaźnik płynności bieżącej 1,47 1,55 1,62 1,50 1,78

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 249 200K ÷ $2 884 400K
= 1,47