Brunswick Corp. (BC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 677 000 593 300 372 700 -131 000 265 300
Aktywa razem w tys. USD 6 321 300 5 425 000 3 770 600 3 564 400 4 285 700
ROA 10,71% 10,94% 9,88% -3,68% 6,19%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $677 000K ÷ $6 321 300K
= 10,71%