Brunswick Corp. (BC)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 1 186 600 372 700 -131 000 265 300 146 400
Aktywa razem w tys. USD 10 850 000 3 770 600 3 564 400 4 285 700 3 358 200
ROA 10,94% 9,88% -3,68% 6,19% 4,36%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $1 186 600K ÷ $10 850 000K
= 10,94%