Brunswick Corp. (BC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 468 600 600 100 355 300 576 300 321 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 60 000 67 800 63 800 34 100 36 800
Należności w tys. USD 493 200 543 000 485 300 337 600 331 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 752 100 1 489 900 1 442 200 1 079 200 944 400
Wskaźnik płynności szybkiej 0,58 0,81 0,63 0,88 0,73

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($468 600K + $60 000K + $493 200K) ÷ $1 752 100K
= 0,58