Brunswick Corp. (BC)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 11 692 400 4 347 500 4 108 400 5 159 200 4 510 000
Working capital w tys. USD 1 364 800 591 300 581 400 623 700 811 600
Rotacja kapitału pracującego 8,57 7,35 7,07 8,27 5,56

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $11 692 400K ÷ $1 364 800K
= 8,57