Brunswick Corp. (BC)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 1 186 600 372 700 -131 000 265 300 146 400
Kapitał własny w tys. USD 3 828 400 1 510 000 1 300 900 1 582 600 1 482 900
ROE 30,99% 24,68% -10,07% 16,76% 9,87%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 186 600K ÷ $3 828 400K
= 30,99%