Brunswick Corp. (BC)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 677 000 593 300 372 700 -131 000 265 300
Kapitał własny w tys. USD 2 042 300 1 914 200 1 510 000 1 300 900 1 582 600
ROE 33,15% 30,99% 24,68% -10,07% 16,76%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $677 000K ÷ $2 042 300K
= 33,15%