Brunswick Corp. (BC)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 11 692 400 4 347 500 4 108 400 5 159 200 4 510 000
Należności w tys. USD 970 600 337 600 331 800 550 700 480 200
Rotacja należności 12,05 12,88 12,38 9,37 9,39

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $11 692 400K ÷ $970 600K
= 12,05