Brunswick Corp. (BC)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 401 400 6 812 200 5 846 200 4 347 500 4 108 400
Należności w tys. USD 493 200 543 000 485 300 337 600 331 800
Rotacja należności 12,98 12,55 12,05 12,88 12,38

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $6 401 400K ÷ $493 200K
= 12,98