Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(31 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(31 sty 2022)
2022/Q3
(31 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(30 kwi 2021)
2021/Q4
(31 sty 2021)
2021/Q3
(31 paź 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 251 685 259 203 445 995 424 729 621 793 528 677 570 330 624 947
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 220 901 221 905 206 293 203 213 196 070 189 268 173 432 170 193
Należności w tys. USD 97 374 97 058 63 760 114 208 94 402 85 307 89 952 87 187
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 966 885 920 155 981 473 1 049 000 946 365 891 600 906 132 946 898
Wskaźnik płynności szybkiej 0,59 0,63 0,73 0,71 0,96 0,90 0,92 0,93

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($251 685K + $220 901K + $97 374K) ÷ $966 885K
= 0,59


Analiza porównawcza

2023/Q2