Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 795 240 4 548 760 3 449 750 3 983 790 3 950 620
Property, plant and equipment w tys. USD 1 187 740 1 145 080 967 422 890 032 796 029
Rotacja aktywów trwałych 4,04 3,97 3,57 4,48 4,96

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 795 240K ÷ $1 187 740K
= 4,04


Analiza porównawcza

2023