Urban Outfitters, Inc. (URBN)

ROE

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Zysk netto w tys. USD 159 699 310 616 1 236 168 096 298 003
Kapitał własny w tys. USD 1 792 680 1 745 740 1 477 360 1 455 360 1 489 100
ROE 8,91% 17,79% 0,08% 11,55% 20,01%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $159 699K ÷ $1 792 680K
= 8,91%


Analiza porównawcza

2023