Urban Outfitters, Inc. (URBN)

ROE

Obliczenia

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Zysk netto w tys. USD 310 616 1 236 168 096 298 003 108 263
Kapitał własny w tys. USD 1 745 740 1 477 360 1 455 360 1 489 100 1 300 900
ROE 17,79% 0,08% 11,55% 20,01% 8,32%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $310 616K ÷ $1 745 740K
= 17,79%


Analiza porównawcza

2022