Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 361 610 3 054 810 2 572 350 2 729 350 2 603 910
Zobowiązania handlowe w tys. USD 257 620 304 246 237 386 167 871 144 414
Rotacja zobowiązań 13,05 10,04 10,84 16,26 18,03

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 361 610K ÷ $257 620K
= 13,05


Analiza porównawcza

2023