Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 054 810 2 572 350 2 729 350 2 603 910 2 440 510
Zobowiązania handlowe w tys. USD 304 246 237 386 167 871 144 414 128 246
Rotacja zobowiązań 10,04 10,84 16,26 18,03 19,03

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 054 810K ÷ $304 246K
= 10,04


Analiza porównawcza

2022