Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 382 638 445 995 570 330 433 292 637 492
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 197 232 206 293 173 432 122 282 114 296
Należności w tys. USD 70 339 63 760 89 952 88 288 80 461
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 890 374 981 473 906 132 638 770 386 644
Wskaźnik płynności szybkiej 0,73 0,73 0,92 1,01 2,15

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($382 638K + $197 232K + $70 339K) ÷ $890 374K
= 0,73


Analiza porównawcza

2023