Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 548 760 3 449 750 3 983 790 3 950 620 3 616 010
Należności w tys. USD 63 760 89 952 88 288 80 461 76 962
Rotacja należności 71,34 38,35 45,12 49,10 46,98

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $4 548 760K ÷ $63 760K
= 71,34


Analiza porównawcza

2022