Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 433 630 1 493 950 877 402 1 254 440 1 346 710
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 795 240 4 548 760 3 449 750 3 983 790 3 950 620
Marża zysku ze sprzedaży brutto 29,90% 32,84% 25,43% 31,49% 34,09%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 433 630K ÷ $4 795 240K
= 29,90%


Analiza porównawcza

2023