Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Rotacja zapasów 5,36 6,60 6,66 7,03 6,95
Rotacja należności 71,34 38,35 45,12 49,10 46,98
Rotacja zobowiązań 10,04 10,84 16,26 18,03 19,03
Rotacja kapitału pracującego 14,95 10,88 9,61 4,84 5,85

Średnia liczba dni

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Cykl zapasów dni 68,07 55,28 54,77 51,94 52,55
Cykl należności dni 5,12 9,52 8,09 7,43 7,77
Cykl zobowiązań dni 36,35 33,68 22,45 20,24 19,18

Długoterminowe

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Rotacja aktywów trwałych 3,97 3,57 4,48 4,96 4,44
Rotacja aktywów razem 1,20 0,97 1,20 1,83 1,85