Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Rotacja zapasów 5,72 5,36 6,60 6,66 7,03
Rotacja należności 68,17 71,34 38,35 45,12 49,10
Rotacja zobowiązań 13,05 10,04 10,84 16,26 18,03
Rotacja kapitału pracującego 13,81 14,95 10,88 9,61 4,84

Średnia liczba dni

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Cykl zapasów dni 63,79 68,07 55,28 54,77 51,94
Cykl należności dni 5,35 5,12 9,52 8,09 7,43
Cykl zobowiązań dni 27,97 36,35 33,68 22,45 20,24

Długoterminowe

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Rotacja aktywów trwałych 4,04 3,97 3,57 4,48 4,96
Rotacja aktywów razem 1,30 1,20 0,97 1,20 1,83