Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024/Q2
(31 lip 2023)
2024/Q1
(30 kwi 2023)
2023/Q4
(31 sty 2023)
2023/Q3
(31 paź 2022)
2023/Q2
(31 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(31 sty 2022)
2022/Q3
(31 paź 2021)
Rotacja zapasów 5,77 5,72 5,72 4,46 4,65 5,01 5,36 4,61
Rotacja należności 62,51 46,00 68,17 58,25 48,26 48,15 71,34 37,69
Rotacja zobowiązań 12,51 12,81 13,05 10,17 9,32 10,64 10,04 9,16
Rotacja kapitału pracującego 12,12 13,00 13,81 14,09 15,63 16,23 14,95 13,44

Średnia liczba dni

2024/Q2
(31 lip 2023)
2024/Q1
(30 kwi 2023)
2023/Q4
(31 sty 2023)
2023/Q3
(31 paź 2022)
2023/Q2
(31 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(31 sty 2022)
2022/Q3
(31 paź 2021)
Cykl zapasów dni 63,28 63,83 63,79 81,76 78,50 72,84 68,07 79,25
Cykl należności dni 5,84 7,93 5,35 6,27 7,56 7,58 5,12 9,68
Cykl zobowiązań dni 29,18 28,50 27,97 35,90 39,14 34,30 36,35 39,87

Długoterminowe

2024/Q2
(31 lip 2023)
2024/Q1
(30 kwi 2023)
2023/Q4
(31 sty 2023)
2023/Q3
(31 paź 2022)
2023/Q2
(31 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(31 sty 2022)
2022/Q3
(31 paź 2021)
Rotacja aktywów trwałych 4,05 4,04 4,04 4,04 4,09 4,06 3,97 3,96
Rotacja aktywów razem 1,25 1,28 1,30 1,27 1,29 1,28 1,20 1,11