Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 361 610 3 054 810 2 572 350 2 729 350 2 603 910
Zapasy w tys. USD 587 510 569 699 389 618 409 534 370 507
Rotacja zapasów 5,72 5,36 6,60 6,66 7,03

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 361 610K ÷ $587 510K
= 5,72


Analiza porównawcza

2023