Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 548 760 3 449 750 3 983 790 3 950 620 3 616 010
Working capital w tys. USD 304 277 317 198 414 630 816 116 618 543
Rotacja kapitału pracującego 14,95 10,88 9,61 4,84 5,85

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $4 548 760K ÷ $304 277K
= 14,95


Analiza porównawcza

2022