Urban Outfitters, Inc. (URBN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 382 638 445 995 570 330 433 292 637 492
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 197 232 206 293 173 432 122 282 114 296
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 890 374 981 473 906 132 638 770 386 644
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,65 0,66 0,82 0,87 1,94

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($382 638K + $197 232K) ÷ $890 374K
= 0,65


Analiza porównawcza

2023